Realizácie

galéria realizovaných projektov
ON-LINE KALKULÁCIA
Betónové ploty TR beton nijako nenarúšajú príjemné prostredie domova

Bariérové betónové ploty

...viac
Kombináciou materiálov je možné docieliť jedinečný vzhľad

Kombinované betónové ploty

...viac
Účelnosť a estetika v prepojení do záhradnej architektúry

Záhradná architektúra

...viac
Kombináciou materiálov vieme docieliť súlad oplotenia so stavbou i záhradou

Jednoduché stavby

...viac
Skrátením dosiek sme dokázali vytvoriť dostatočne pevný základ pre vystavenie oporného múru, ktorý zabraňuje zosuvu zeminy z vyššie položeného pozemku

Terasové betónové bariéry

...viac