Záhradná architektúra

ON-LINE KALKULÁCIA

BETÓNOVÉ DOSKY V ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRE

Betónové ploty TR BETON môžu vytvárať záhony, terasy a iné prvky záhradnej architektúry.
Jednoduchá montáž a demontáž (v prípade potreby).

NAŠE TECHNOLÓGIE SÚ CHRÁNENÉ AKO PRIEMYSELNÉ VZORY.NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 KRITÉRIÁ PRE TRIEDU “C”, KTORÁ KLADIE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.

Výroba spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a podlieha pravidelnej kontrole.

REALIZOVANÉ PROJEKTY