Terasové betónové bariéry

ON-LINE KALKULÁCIA

BETÓNOVÉ PLOTY AKO BARIÉRA PRI SVAHOVITOM POZEMKU

Betónové ploty TR BETON je možné použiť ako terasové bariéry pri svahovitom pozemku. Účinne tak bránia zosuvu pôdy, alebo pre terasovú záhradnú architektúru.

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenávať na katastri).
Stiahnite si ŽIADOSŤ PRE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY pre tieto účely.

NAŠE TECHNOLÓGIE SÚ CHRÁNENÉ AKO PRIEMYSELNÉ VZORY.NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 KRITÉRIÁ PRE TRIEDU “C”, KTORÁ KLADIE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.

Výroba spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a podlieha pravidelnej kontrole.

REALIZOVANÉ PROJEKTY