Jednoduché stavby

ON-LINE KALKULÁCIA

BETÓNOVÉ PLOTY AKO OBVODOVÉ STENY HOSPODÁRSKYCH STAVIEB

Betónové ploty TR BETON je možné použiť aj ako obvodové steny hospodárskych stavieb. Betónové stĺpy, do ktorých sú zaliate špeciálne prípravky (držiaky v tvare U)  pre osadenie drevených hranolov, ktoré slúžia na nasledovné osadenie strechy. Tieto komponenty umožňujú vytvárať z betónového oplotenia alternatívne steny hospodárskych stavieb, garáží alebo záhradných domčekov.
Jednoduchá montáž a demontáž (v prípade potreby).

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenávať na katastri).
Stiahnite si ŽIADOSŤ PRE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY pre tieto účely.

NAŠE TECHNOLÓGIE SÚ CHRÁNENÉ AKO PRIEMYSELNÉ VZORY.NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 KRITÉRIÁ PRE TRIEDU “C”, KTORÁ KLADIE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.

Výroba spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a podlieha pravidelnej kontrole.

REALIZOVANÉ PROJEKTY