Kombinované betónové ploty

ON-LINE KALKULÁCIA

KOMBINOVANÉ BETÓNOVÉ PLOTY

Betónové dosky TR BETON je možné kombinovať s rôznymi druhmi a materiálmi oplotenia, čim využijete výhody bariérového oplotenia a docielite estetické predstavy:

» pletivom
» drevom
» ako podhrabové dosky

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenávať na katastri).
Stiahnite si ŽIADOSŤ PRE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY pre tieto účely.

NAŠE TECHNOLÓGIE SÚ CHRÁNENÉ AKO PRIEMYSELNÉ VZORY.NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 KRITÉRIÁ PRE TRIEDU “C”, KTORÁ KLADIE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.

Výroba spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a podlieha pravidelnej kontrole.

REALIZOVANÉ PROJEKTY