Bariérové betónové ploty

ON-LINE KALKULÁCIA

BARIÉROVÝ BETÓNOVÝ PLOT TR BETON

je tvorený betónovými stĺpmi a betónovými doskami, ktoré do seba zapadajú ako skladačka. Osadenie takéhoto plotu je preto jednoduché a rýchle. Bariérový betónový plot tvorí nepriehľadnú bariéru, čím bezpečne chráni pozemok a zabezpečuje súkromie.

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenávať na katastri).
Stiahnite si ŽIADOSŤ PRE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY pre tieto účely.

NAŠE TECHNOLÓGIE SÚ CHRÁNENÉ AKO PRIEMYSELNÉ VZORY.NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 KRITÉRIÁ PRE TRIEDU “C”, KTORÁ KLADIE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.

Výroba spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a podlieha pravidelnej kontrole.

REALIZOVANÉ PROJEKTY