Porovnanie s inými výrobcami

TR BETON - betónové ploty postavené na kvalite!
ON-LINE KALKULÁCIA

Porovnávanie podobných betónových výrobkov je pre laika veľmi komplikované.  Kvalitu betónového oplotenia ovplyvňujú mnohé faktory a najmä technológie výroby.

Bežný spotrebiteľ môže porovnať len vizuálnu stránku výrobku a dôverovať údajom, ktoré výrobca prezentuje.
Ak je kvalita produktov podložená certifikátmi a skúškami kvality, zákazník získava istotu, že investuje do kvalitného produktu.

Pre lepšie porozumenie parametrom kvality, uvádzame k niektorým z nich, stručný výklad:

Riadi sa jednotným systémom, ktorý umožňuje vlastníkovi získať ochranu priemyselného vzoru na území celej Európskej únie. Vzor sa zapisuje do registra, ktorý vedie OHIM. Zapísaný vzor je chránený nielen pred úmyselným napodobňovaním, ale aj pred neúmyselným vývojom podobného produktu treťou osobou. Zapísaný vzor Spoločenstva umožňuje jeho vlastníkovi zakázať nedovolenú produkciu a distribúciu produktu, ktorý je identický so zapísaným vzorom v členských krajinách EÚ a v neposlednom rade zabrániť dovozu takýchto produktov do Únie na miestach vstupu (napr. colné úrady).

Výrobky označené známkou Priemyselného vzoru by mali byť na našom trhu jedinečné.
Každý výrobca alebo dovozca, ktorý sa snaží naše produkty napodobniť, koná tak nelegálne.

TECHNOLÓGIE A PRODUKTY TR BETON SÚ CHRÁNENÉ AKO PRIEMYSELNÉ VZORY. SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 A KRITÉRIÁ PRE NAJVYŠŠIE TRIEDY, KTORÉ KLADÚ NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.

Výroba TR BETON spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a podlieha pravidelnej kontrole.

je parametrom, ktorý je ovplyvnený kvalitou a technológiou výroby betónových produktov.

Táto vlastnosť betónu, je ovplyvnená prímesami a prísadami, ktoré sa pridávajú do betónu v stave vytvárania betónovej zmesi (plastifikátory, stabilizátory, prevzdušňovacie prísady, spomaľovače, urýchľovače atd.).

Nasiakavosť betónu nie je ovplyvnená tvarom výrobku, ale kvalitou betónovej zmesi a jej prísad!

TR BETON používa len kvalitné prísady, ktoré garantujú najvyššiu možnú kvalitu betónovej zmesi!

je prakticky nekonečný proces. Základné stuhnutie zmesi betónu  môže byť jeden až dva dni, ale všeobecne betón tvrdne cca 28 dní (aj pod vodou) a jeho zrenie sa prakticky nikdy nekončí. Hovoríme o tom, že betón pracuje. To môžeme vidieť napríklad pri zmenách počasia. Pri vlhkom počasí, môže stmavnúť, kým na slnku za teplého počasia úplne vybledne.

TECHNOLÓGIE a PRÍSADY, KTORÉ TR BETON používa PRI ODLIEVANÍ BETÓNOVÝCH PRODUKTOV garantujú najvyššiu možnú kvalitu betónovej zmesi!

patrí k najpoužívanejším stavebným materiálom. Má vysokú pevnosť v tlaku, ale nižšiu pevnosť v ťahu a v šmyku. Na spevnenie pevnosti v ťahu a únosnosti sa používajú oceľové prúty z konštrukčnej alebo betonárskej ocele podľa stanovenej normy. Táto oceľ má podobnú rozťažnosť ako betón, čo umožňuje spojenie týchto dvoch materiálov.

NA VYSTUŽENIE STĹPOV TR BETON POUŽÍVA BETONÁRSKU OCEĽ,  ZVARENÚ PRIEČNYMI TYČAMI DO ARMATÚRY.  ARMATÚRA SPOĽAHLIVO ZARUČUJE SPRÁVNE KRYTIE BETÓNU A DODÁVA STĹPOM VYŠŠIU PEVNOSŤ, ŽIVOTNOSŤ A BEZPEČNOSŤ. KAŽDÝ TYP BETÓNOVÉHO STĹPA JE VYRÁBANÝ Z JEDNÉHO KUSA.

Veľká hmotnosť betónových výrobkov sa môže javiť ako nevýhoda, kvôli ktorej je potrebné používať techniku a zdvíhacie zariadenia. Je to spôsobené používaným materiálom (najmä kamenivom). Na druhú stranu, veľká hmotnosť dáva pri montáži a použití betónu ako stavebného prvku istotu stability a odolnosti voči poveternostným podmienkam. Preto je voľba betónového plota najvhodnejším variantom, ak chceme vytvoriť bariéru napríklad pred vetrom.

BETÓNOVÉ PLOTY TR BETON SÚ URČENÉ AJ DO OBLASTÍ SO SILNÝMI VETRAMI, KDE SPOĽAHLIVO CHRÁNIA VÁŠ MAJETOK.

Rady na záver:
  • Kvalita: v prípade, že vám záleží naozaj na kvalite, zaujímajte sa aj o technológiu výroby.
  • Financie: betónové oplotenie je dlhodobá investícia. Rozhodovanie sa len na základe nižšej ceny nie je vždy dôveryhodnou zárukou kvality. Žiadna cena neklesne pod náklady na výrobu. Výrobky s podozrivo nízkou cenou odzrkadľujú nižšie náklady na vstupy pri výrobe (nižšia kvalita betónovej zmesi a jej prímesí, použité materiály…), čo ovplyvňuje životnosť výrobku, ale často aj možnosti použitia.
  • Informovanosť: Zaujímajte sa o svoju budúcu investíciu! Ak sa v problematike týkajúcej sa výrobku nevyznáte, požiadajte o odborné poradenstvo!
  • Komfort: zvážte, či montáž zvládnete sami, alebo požiadate o kompletný servis – realizácie na kľúč a záruku na produkt. Nekvalitná montáž zásadne ovplyvňuje životnosť i očakávaný výsledok.
  • Servis: spýtajte sa pri kúpe na záruku a záručný servis.
  • Odporúčania: sú dobrým spôsobom, ako si zistiť dôveryhodnosť produktu, ale neverte každému prvoplánovo. Overte si informácie z viacerých zdrojov! Viete, ako sa hovorí: „sto ľudí, sto chutí“.
  • Účel: ktorý má kupovaný tovar spĺňať by mal byť najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní, aký produkt si kúpime a či iný variant výrobku naozaj splní naše očakávania.

BETÓNOVĚ PLOTY SÚ PRODUKTY S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU, PRETO SA VÝBERU DODÁVATEĽA ADEKVÁTNE VENUJTE! VYBERTE SI SKÚSENÉHO VÝROBCU, S DOBRÝMI REFERENCIAMI, SERVISOM A PODPOROU.

TR BETON SPĹŇA VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ KRITÉRIÁ! VÝROBKY TR BETON  CHRÁNIA  PRIEMYSELNÉ VZORY. SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 A KRITÉRIÁ PRE NAJVYŠŠIE TRIEDY, KTORÉ KLADÚ NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.
TR BETON  JE ZÁRUKOU VAŠEJ SPRÁVNEJ VOĽBY!

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenať na katastri).
Stiahnite si »
Žiadosť pre ohlásenie drobnej stavby 

DOPRAVA
Na prepravu tovaru je najideálnejšie využívať autá s mechanickou rukou, ktorá umožňuje jednoduchšiu a bez-pečnejšiu manipuláciu s tovarom.StrojservisDopravu zabezpečujeme v spolupráci s našimi partnermi. Volajte:
0902 530 744 Mgr. Zsuzsanna Oros