Montáž betónových plotov

TR BETON - betónové ploty postavené na kvalite!
ON-LINE KALKULÁCIA

Pre kvalitnú realizáciu plota je potrebné vykonať niekoľko krokov, bez ktorých by sa z montáže mohol stať boj s časom a samotnou realizáciou. TR BETON vlastní techniku určenú na práce tohto charakteru. K tomu tiež prispieva realizačný tím montážnikov s dlhoročnou skúsenosťou.

 1. Predbežná kalkulácia – je cena podľa základných parametrov oplotenia, ktorá môže byť reálna okamžite alebo sa môže počas obhliadky ešte zmeniť. Ovplyvňujúcich faktorov môže byť viac: nerovnosť terénu, prekážky v osi predpokladaného plota, doplňujúce práce, ktoré dokážeme tiež zákazníkom poskytnúť a ďalšie…
 2. Obhliadka – slúži na zameranie terénu a konečné dohodnutie prác a ceny
 3. Doprava – dokážeme zabezpečiť dopravu materiálu až na miesto určenia. Spolupracujeme s niekoľkými dopravcami, ktorí vlastnia nákladné autá s mechanickou rukou. Zjednoduší sa tak manipulácia s tovarom, nakoľko sa jedná o tovar s veľkou hmotnosťou. Po konečnom určení materiálu na výstavbu plota vypočítame celkovú váhu tovaru a na základe toho dohodneme s autodopravcom prepravu.
 4. Prekážky – ich technické odstránenie a vyčistenie pozemku. Na základe dohody sa môže jednať o vyčistenie celého pozemku, nie len osi plota.
 5. Samotná montáž
       1. krokom je osadenie stĺpikov po ich zameraní a presnom rozložení v teréne
       2. krokom je osadenie dosiek plota
       3. krokom je kontrola zhotoveného plota
 6. Hotová stavbapreberá ju zákazník na základe preberacieho protokolu.
 7. Záruka podľa obchodného zákonníka

Montáž betónových plotov TR BETON sa realizuje dvomi základnými druhmi, alebo ich kombináciou. Pre terény so stabilným podložím odporúčame montáž s betónovými pätkami, ktorá je ekonomicky i ekologicky vhodnejšia.

montáž s betónovými pätkami

Jama pre betónovú pätku a ryhy pre zapustenie dosiek do terénuPätka betónového oplotenia

Stabilitu tejto montáže zabezpečujú betónové pätky zhotovené pri osádzaní stĺpov.

Preto je potrebné dbať na kvalitne prevedenú betonáž. Pri dodržaní postupov Vám bude oplotenie slúžiť dlhé roky.

montáž s betónovým základomMontáž s betónovým základom odporúčame najmä na miesta, kde terén nemá dostatočnú hutnosť (podmáčaný terén, svahovitý, …apod.)

Montáž s betónovým základomVykopte jamy a ryhy pre betónový stĺp a základ, ktorý bude prechádzať pod celou dĺžkou plota. Po osadení stĺpov ich zabetónujte iba po spodnú hranu betónového základu. Následne zašalujte betónový základ (do požadovanej výšky), do ktorého vložíte armatúru. Tento základ slúži ako opora celého plota, zároveň bráni podhrabávaniu zvery.

Betónový základ môže byť v rôznej výške k terénu.
Betónový základ je môžné nahradiť šalovacími zalievacími tvárnicami.

Vyhĺbenie jám pre betónové pätky. Osová vzdialenosť stredov jám je 258cm, rozmer je 50 x 50cm. Jamy je potrebné vyhĺbiť pod nezamŕzajúcu hladinu pôdy. Na juhu Slovenska  min. 75cm hlboko. Pri hĺbke a rozmere jám treba zohľadniť aj únosnosť podložia. Na spodok výkopu doporučujeme zhotoviť štrkové lôžko o hrúbke cca 10cm.

Vizualizácia - montáž betónových plotov s betónovými pätkamiSpodnú hranu prvej dosky je vhodné zapustiť 10-15cm pod úroveň terénu, zabráni sa prerastaniu buriny a podhrabávaniu. Pre urýchlenie montáže odporúčam, ryhy pre zapustenie dosiek do terénu vykopať ešte pred osadením stĺpov.

Podľa požadovanej výšky plota osádzame:
• pri výške plota 180cm použijeme stĺpy s výškou 260cm a osádzame 6 dosiek,
• pri výške plota 210cm použijeme stĺpy s výškou 280cm a osádzame 7 dosiek,
• pri výške plota 240cm použijeme stĺpy 300cm a osadíme 8 dosiek.

Pri betonáži stĺpov používame betón C20/25 v hustej konzistencií. Na pripravené štrkové lôžko, ktoré je dobre zhutnené, nasypeme betón do požadovanej výšky spodku stĺpa. Tu je možné zhotoviť okolo stĺpa armatúru, doporučujeme používať pri sypkých pôdach a oploteniach vysokých 2,4m. Do takto pripravenej jamy postavíme betónový stĺp. Za pomoci vodováhy presne vycentrujeme stĺp na požadované miesto. Pomocou nivelačného prístroja skontrolujeme správnu výšku stĺpa. Následne stĺp obsýpame betónovou zmesou, ktorú postupne zhutňujeme a dovlhčujeme podľa potreby. Stĺp obsýpame do výšky spodku prvej dosky, tu spravíme lôžko na uloženie dosky. Spodnú dosku osádzame do takej výšky, aby nám po vložení všetkých dosiek do poľa ostávala na stĺpoch 5cm rezerva. Oplotenie vyzerá estetickejšie, ak stĺpy siahajú nad dosky. Na betónovú zmes treba dávať pozor, aby nepreschla, nedosiahla by tak potrebnú pevnosť.

Dosky osádzané do stĺpikov majú štandardné rozmery 250x30x5cm. Pri neštandardných rozmeroch alebo na požiadanie zákazníka okrem klasických  dosiek aj stĺpikov, vieme na zákazku vyrobiť komponenty na mieru, podľa požiadavky alebo potrieb zákazníka.

Výška stĺpikov sa tiež volí na základe zhodnotenia terénu. Je teda potrebné rátať s tým, že napríklad pri nerovnosti terénu, stĺpiky sa budú kombinovať s dlhšími, prípadne kratšími stĺpikmi. Preto je vhodné pred realizáciou vykonať obhliadku terénu, aby boli stanovené správne parametre komponentov oplotenia.

Umiestnenie prvého stĺpikaPrvý stĺp na línií presne vycentrujte v požadovanom smere, výške a skontrolujte jeho kolmosť. Ak sú všetky parametre v poriadku a stĺp je zafixovaný v stabilnej polohe, pristúpite k betonáži. Používajte kvalitnú betónovú zmes, odporúčame C20/25. Počas betónovania prekontrolujte kolmosť stĺpa, jeho polohu v línií a to či náhodou nesadá!!
Po zabetónovaní prvého stĺpa pokračujte v jednej línií k ďalšiemu. Osaďte ho v požadovanej osovej vzdialenosti od prvého stĺpa. Vzdialenosť stĺpikov vo vybratých miestach pre dosky je 251,5cm. Osovú vzdialenosť na vrchu stĺpov zabezpečíte vložením drevenej latky medzi stĺpy.
Osovú vzdialenosť na vrchu stĺpov zabezpečíte vložením drevenej latky medzi stĺpy
Dodržujte vnútornú rozteč stĺpikov 251,5cm, ušetríte tak mnoho síl pri osádzaní betónových dosiek. Pri správnej vzdialenosti dosku vložíme šikmo medzi stĺpy a postupne vyrovnávame v drážkach stĺpov do vodorovnej polohy. Nie je ich teda potrebné pracne vkladať vrchom ponad stĺpy.

Prvým krokom najčastejšie býva kalkulácia a vyčlenenie rozpočtu
1. krok : Kalkulácia a vyčlenenie rozpočtu

Objednávku montáže alebo materiálu môžete realizovať v pohodlí cez telefón alebo emailom
2. krok : Telefonická objednávka obhliadky alebo materiálu

Materiál Vám dodáme až na miesto určenia
3. krok : Materiál Vám doručíme v termíne, na ktorom sme sa dohodli vopred

Doprava materiálu
4. krok : Dopravu zabezpečujeme podľa potreby s mechanickou rukou, aby bol tovar bezpečne naložený aj zložený u zákazníka.

K montáži si vieme sami dopraviť potrebnú techniku
5. krok : Potrebnú techniku si vieme sami dopraviť na miesto montáže

Správne uložený materiál na stavbe ho ochráni pred poškodením
6. krok : Zloženie materiálu na mieste určenia. Správne uložený materiál na stavbe ho ochráni pred poškodením

Profesionálne zameriavanie terénu profesionálnymi prístrojmi zabezpečuje presnú montáž a kvalitne odvedenú prácu
7. krok : Prvým krokom samotného montážneho postupu je presné zameranie terénu a stĺpikov

Vŕtanie dier pre osadenie stĺpikov oplotenia
8. krok : Vŕtanie dier na osadenie stĺpikov

Terén pripravený na osadenie stĺpov
9. krok : Terén pripravený na osadenie stĺpov

Terén pripravený na osadenie stĺpov
9. krok : Terén pripravený na osadenie stĺpov

Stĺpiky s betónovými pätkami zabezpečené na správne osadenie počas tuhnutie betónu
10. krok : Stĺpiky s betónovými pätkami zabezpečené na správne osadenie počas tuhnutia betónu

Stĺpiky s betónovými pätkami zabezpečené na správne osadenie počas tuhnutie betónu
10. krok : Stĺpiky s betónovými pätkami zabezpečené na správne osadenie počas tuhnutie betónu

Prípravou miesta montáže a rozmiestnením materiálu sa montáž uľahčí a urýchli.
11. krok : Rozloženie materiálu pred montážou

Osádzanie bariérových dosiek do stĺpikov
12. krok : Osádzanie bariérových dosiek do stĺpikov

 

Betónový plot, Telince
medzikrok : Betónový plot, Telince Už pred začatím montáže je potrebné pripraviť prvky, ktoré majú byť súčasťou oplotenia, aby sa počas montáže dali komponenty bezproblémovo zabudovať.

Úprava členitého terénu pomocou techniky nie je pre nás žiadnym problémom
krok navyše : Úprava členitého terénu technikou sa dojednáva počas obhliadky vopred

Príprava plota na osadenie ostnatého drôtu pre zvýšenie bezpečnosti
13. krok v prípade záujmu : Montáž ochranných prvkov (bavolety na osadenie ostnatého alebo žiletkového drôtu)

V prípade, že potrebujete zvýšiť bezpečnosť oplotenia, realizujeme montáž s pridaním bavoletov a žiletkového drôtu
Osadené bavolety (držiaky) a žiletkový drôt

TRbeton Betónový plot
Betónový plot, Leopoldov so zvýšenou ochranou za použitia bavoletov a žiletkového drôtu

RADY NA ZÁVER:

 • dosky musíte ukladať vždy vodorovne,
 • stĺpy osaďte tak, aby presahovali 3-5cm nad hornú hranu poslednej dosky (horná doska).
 • snažte sa docieliť, aby boli vzory na doskách v jednej rovine pozdĺž celého plota.
 • ak vám posledné pole plota vychádza kratšie ako je celý segment, osaďte stĺp v požadovanej vzdialenosti a dosky zrežte (flexi) uhlovou brúskou s kotúčom na kameň,
 • v miestach kde terén stúpa, alebo klesá a je potrebné spraviť výškovú zmenu na plote (odskok). Výškový rozdiel realizujte vždy so zmenou o výšku jednej dosky. Výškových zmien by malo byť čo najmenej.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenať na katastri).
Stiahnite si »
Žiadosť pre ohlásenie drobnej stavby 

DOPRAVA
Na prepravu tovaru je najideálnejšie využívať autá s mechanickou rukou, ktorá umožňuje jednoduchšiu a bez-pečnejšiu manipuláciu s tovarom.StrojservisDopravu zabezpečujeme v spolupráci s našimi partnermi. Volajte:
0902 530 744 Mgr. Zsuzsanna Oros