CENOVÁ KALKULÁCIA

TR BETON - betónové ploty postavené na kvalite!
TR BETON kontakt

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenať na katastri).
Stiahnite si »
Žiadosť pre ohlásenie drobnej stavby