Betónové dosky

TR BETON - betónové ploty postavené na kvalite!
ON-LINE KALKULÁCIA

Zosilnená betónová doska zapadá do stĺpov a vytvára betónový plot.
Zosilenie v strede betónovej dosky má praktický aj estetický význam.

Betónová doska – TYP #1 Technické informácie Parametre 
  Rozmery bariérovej betónovej dosky 250 x 30 x 5 cm
Priemer výstuže ø 4 mm
Typ výstuže BSt500KR
Množstvo výstuže (betonárskej ocele) 4 oceľové prúty
Hmotnosť 75 kg 
Trieda únosnosti B (najvyšsia možná trieda)

 

Betónová doska – TYP #2 Technické informácie Parametre 
  Rozmery bariérovej betónovej dosky 250 x 30 x 4 cm
Priemer výstuže ø 4 mm
Typ výstuže BSt500KR
Množstvo výstuže (betonárskej ocele) 4 oceľové prúty
Hmotnosť 60 kg 
Trieda únosnosti B (najvyšsia možná trieda)

 

Betónová doska – TYP #3 Technické informácie Parametre 
  Rozmery bariérovej betónovej dosky 250 x 20 x 4 cm
Priemer výstuže ø 4 mm
Typ výstuže BSt500KR
Množstvo výstuže (betonárskej ocele) 4 oceľové prúty
Hmotnosť 40 kg 
Trieda únosnosti B (najvyšsia možná trieda)

 

Betónová doska – TYP #4 Technické informácie Parametre 
  Rozmery bariérovej betónovej dosky 300 x 30 x 5 cm
Priemer výstuže ø 4 mm
Typ výstuže BSt500KR
Množstvo výstuže (betonárskej ocele) 4 oceľové prúty
Hmotnosť 90 kg 
Trieda únosnosti B (najvyšsia možná trieda)

 

Betónová doska – TYP #5 Technické informácie Parametre 
  Rozmery bariérovej betónovej dosky 250 x 60 x 5 cm
Priemer výstuže ø 4 mm
Typ výstuže BSt500KR
Množstvo výstuže (betonárskej ocele) 16 oceľových prútov
Hmotnosť 150 kg 
Trieda únosnosti B (najvyšsia možná trieda)

 

NAŠE TECHNOLÓGIE SÚ CHRÁNENÉ AKO PRIEMYSELNÉ VZORY.NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ NORMU STN 12839 KRITÉRIÁ PRE TRIEDU “B”, KTORÁ KLADIE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA PEVNOSŤ A KVALITU.

Výroba spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu a podlieha pravidelnej kontrole.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ

Pre realizovanie stavby betónového plota vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť na vašom miestnom úrade (nie je potrebné zaznamenať na katastri).
Stiahnite si »
Žiadosť pre ohlásenie drobnej stavby